• Tiếng Việt
  • English

Tiếng Việt

Thông tin khuyến mãi


20% THƯỞNG NẠP LẠI HÀNG NGÀY

20% THƯỞNG NẠP LẠI HÀNG NGÀY CHỈ CÓ TẠI THỂ THAO

KHUYẾN MÃI Số tiền khuyến mại tối đa Số vòng cược THỜI GIAN CÒN LẠI
20% VNĐ 2,000,000 18x

Gửi tối thiểu 50,000 để đủ điều kiện nhận thưởng

Điều khoản và Điều kiện: 

1. Khuyến mãi dành cho tất cả thành viên đăng ký tiền tệ VND

2. Khuyến Mãi bắt đầu vào 00:00:01 (GMT+7) ngày 01/03/2021 đến 21:59:59 ngày 31/03/2021.

3. Mỗi thành viên chỉ được nhận khuyến mãi này một (1) lần trong ngày. 

4. Tiền thưởng sẽ cập nhật ngay vào ví được chọn sau khi nhấn nút “Tham Gia” khuyến mãi này.

5. Tiền gửi tối thiểu là 200,000VND và tiền thưởng tối đa là 2,000,000VND

6. Mười tám (18) vòng cược được yêu cầu để hoàn thành khuyến mãi

Ví dụ:

Gửi tiền 1,000,000VND, Tiền thưởng = 200,000VND

Doanh thu cược yêu cầu = 18 x (1,000,000+200,000) = 21,600,000VND

7. Chỉ có cược trong các sảnh Thể Thao và Esports được tính vào doanh thu cược khuyến mãi.

8. Bwing có quyền thu hồi khuyến mãi cho thành viên hoặc nhóm tài khoản có dấu hiệu gian lận khuyến mãi bất kỳ lúc nào.

9. Cược hòa, cược hai bên, cược hủy, cược dưới 0,5 hoặc 1,5 Decimal (Cược Malay dưới 0,5; cược HK dưới 0,50; cược Indo dưới -2,00 và cược US dưới - 200) không được tính cho doanh thu khuyến mãi.

10. Số dư trong Ví chính của bạn phải tương đương với số tiền nhận thưởng nạp lại. Sau khi nhập toàn bộ/một phần số tiền nạp lại  để đổi khuyến mãi này, tiền thưởng và số tiền nạp lại sẽ được khóa vào danh mục đã chọn để tính  doanh thu cược yêu cầu

11. Tiền thưởng có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày cập nhật vào tài khoản. Nếu không đạt yêu cầu, hệ thống sẽ thu hồi tất cả tiền thắng từ tiền thưởng của khuyến mãi hiện có.

12. Tất cả chương trình hoàn trả, thành viên sẽ nhận được sau khi hoàn thành các vòng cược yêu cầu của khuyến mãi tiền thưởng.

13. Bwing có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Bwing.

14. Áp dụng Điều khoản và điều kiện chung