• Tiếng Việt
  • English

Tiếng Việt

Thông tin khuyến mãi


10% THƯỞNG NẠP LẠI HÀNG NGÀY TẠI SÒNG BÀI

NẠP TIỀN & NHẬN THƯỞNG NGAY!

KHUYẾN MÃI Số tiền khuyến mại tối đa Số vòng cược THỜI GIAN CÒN LẠI
10% VNĐ 1,800,000 10x

Gửi tối thiểu 50,000 để đủ điều kiện nhận thưởng

Điều Kiện Tóm Lược

a. Khuyến Mãi hợp lệ nhận thưởng 1 lần mỗi ngày sau khi thành viên hoàn tất gửi tiền (VND 100,000)

b. Tiền thưởng được tính dựa trên tổng số tiền nạp lại trong ngày

c. Lựa chọn khuyến mãi nạp lại mà bạn muốn tham gia trên trang khuyến mãi

d. Nhập số tiền thưởng bạn muốn nhận tại khuyến mãi Thưởng Nạp Lại Sòng Bài Hàng Ngày dựa trên tổng số tiền gửi tối đa hoặc số tiền thưởng tối đa trong ngày

e. Số dư trong Ví Chính phải ngang bằng với số tiền đổi thưởng. Sau khi quy đổi toàn bộ/ một phần số tiền gửi, tiền thưởng và tiền gửi quy đổi sẽ bị khóa cho đến khi bạn đáp ứng điều kiện về doanh thu cược.

f. Tiền thưởng sẽ lập tức được cập nhật tại ví đã chọn ngay khi bạn nhấp thành công mục "THAM GIA NGAY" tại trang Khuyến Mãi Thưởng Nạp Lại Sòng Bài Hàng Ngày

g. Tiền thưởng phải trải qua 10 vòng cược (10x) để hoàn tất yêu cầu rút tiền

 

SẢN PHẨM
SÒNG BÀI

 

Điều Kiện và Điều Khoản

1. Khuyến mãi khả dụng mỗi ngày.

2. Khuyến Mãi chỉ áp dụng với các thành viên Bwing

3. Tiền thưởng từ khuyến mãi này sẽ hết hạn sau (30) ngày kể từ ngày có hiệu lực, trừ khi có quy định khác. Nếu thành viên không hoàn tất yêu cầu về số vòng cược trong thời gian qui định, tất cả tiền thưởng sẽ bị thu hồi.

4. Chỉ những cược tạo ra lợi nhuận thắng/thua mới được tính vào Doanh Thu Cược. Cược Hủy, Trống, cược hai lựa chọn sẽ không được tính vào doanh thu cược hợp lệ.

5. Yêu cầu vòng cược được xem là hoàn tất, nếu số dư của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu (VD: 20,000 VND)

6. Thành viên tham gia khuyến mãi phải đồng ý và tuân thủ điều khoản và điều kiện nêu trên cũng như những quy định liên quan của Bwing.

7. Bwing có quyền sửa đổi hoặc thu hồi Khuyến Mãi bất cứ lúc nào.

8. Bwing có quyền đưa ra quyết định duy nhất và quyết định của Bwing là quyết định cuối cùng.

9. Điều Kiện và Điều Khoản Chung Bwing được áp dụng.