HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN TẠI BWING

Hướng dẫn các bước tiến hành

>Bước 1: Sau khi đăng nhập  vào website của Bwing. Nhấp vào “GIAO DỊCH” và chọn “Rút tiền”

Bước 2: Cập nhật thông tin ngân hàng tại “Tài khoản của tôi”

  • Thành viên có thể cập nhật nhiều ngân hàng một lúc.
  • Tên tài khoản là mặc định của Họ tên đã xác nhận trong mục “Hồ Sơ”. Họ tên đăng ký phải trùng với thông tin ngân hàng rút tiền.
  • Chúng tôi không giao dịch qua bên thứ 3. Sau đó, bấm “XÁC NHẬN”.


Bước 3: Làm lệnh rút tiền

Vào mục “Rút tiền”, chọn ngân hàng muốn rút tiền về và nhập số tiền muốn rút. Bấm “Rút Tiền”

Bước 4: Kiểm tra trạng thái lệnh rút tiền tại “Lịch sử rút tiền”

Lưu ý: Bwing có thể yêu cầu các thông tin khác để xác mình tài khoản trước khi rút tiền